Kalendarz

najciekawsze nabory

Unia Europejska stawia na małe firmy

Patrząc na polskie warunki gospodarcze można dojść do wniosku, że zdecydowaną większość produktu krajowego brutto wypracowują małe i średnie firmy. Trend ten widoczny jest również w całej Unii Europejskiej. Firmy te działają w rozmaitych branżach oferując swoim klientom różnego rodzaju produkty oraz usługi, nierzadko także na rynkach zagranicznych. Nic zatem dziwnego, że urzędnicy Wspólnoty zRead more about Unia Europejska stawia na małe firmy[…]

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla rolników – szansa na rozwój polskich gospodarstw

W przeciągu ostatnich lat polska wieś zmieniła się nie do poznania. Nic dziwnego, bowiem obecnie coraz więcej gospodarstw prowadzonych jest przez młodych rolników, którzy posiadają znakomite wykształcenie, a ponadto są oni otwarci na wszelkiego rodzaju innowacje. Modernizacje gospodarstw są możliwe przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Na czym polega dofinansowanie z Unii Europejskiej? UniaRead more about Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla rolników – szansa na rozwój polskich gospodarstw[…]

Programy europejskie skierowane do rolników

Rolnicy mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacje będą wypłacane w ramach 6 filarów: rozwój gospodarstw, wzmacnianie przedsiębiorczości, rozwój terytorialny, transfer wiedzy i innowacji, wsparcie jakości produkcji, ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Na wypłaty w ramach PROW przeznaczono łącznie 13,5 mld euro. Priorytety wyznaczone dlaRead more about Programy europejskie skierowane do rolników[…]

Środki unijne na start szansą dla młodych przedsiębiorców

Fundusze unijne to duża szansa dla młodych osób, które mają ciekawe pomysły na otworzenie własnej firmy, ale brakuje im środków finansowych. Pomoc skierowana jest również do osób, które mają problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Jest to dofinansowanie przeznaczone dla osób młodych, tj. do 30 roku życia, które nie pracują i nie uczą się. Ciekawym projektemRead more about Środki unijne na start szansą dla młodych przedsiębiorców[…]

Jak założyć firmę z unijnym wsparciem finansowym?

Ciekawy pomysł na biznes to tak naprawdę dopiero początek na drodze do założenia firmy. Nie da się zaprzeczyć, że największym problemem przyszłych przedsiębiorców jest zdobycie funduszy pozwalających na otworzenie własnej firmy i realizację pomysłu. Z pewnością środki z dotacji unijnych to duża szansa dla wielu osób. Poniżej przedstawimy programy, w ramach których można starać sięRead more about Jak założyć firmę z unijnym wsparciem finansowym?[…]

Realizacja projektu – jakie obowiązki ma beneficjent?

Unijne wsparcie to przede wszystkim bardzo korzystne rozwiązanie dla beneficjenta. Szczególnie w przypadku dotacji, gdzie uzyskana pomoc jest bezzwrotna. Niemniej jednak beneficjent, jako podmiot dotowany ma również szereg obowiązków związanych z koniecznością rozliczenia się z wykonywania projektu. Wbrew pozorom rozliczenie projektu wcale nie jest prostym zadaniem – do jego wykonania potrzebna jest dość szeroka wiedzaRead more about Realizacja projektu – jakie obowiązki ma beneficjent?[…]

Środki unijne – nowa perspektywa rozwoju dla przedsiębiorców

Jedną z największych grup docelowych funduszy europejskich są przedsiębiorcy – w latach 2014-2020 na rozwój firm zostanie łącznie przeznaczone około 20 mld euro. Wyróżnić można szeroki wachlarz dofinansowań, dzięki którym beneficjenci będą mogli inwestować w rozwój oraz unowocześnienie firmy. Ze względu na fakt, że przyznawane środki unijne mają charakter pomocy bezzwrotnej stanowią jedną z najkorzystniejszychRead more about Środki unijne – nowa perspektywa rozwoju dla przedsiębiorców[…]

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Co do zasady dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna, podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz instytucja. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju beneficjentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowaniu projektu. Niemniej jednak nieRead more about Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?[…]

Dotacje – podstawowe informacje o dofinansowaniach

Dotacje są to bezzwrotne środki, udzielane w ramach danego programu beneficjentom, czyli podmiotom, które spełniły warunki otrzymania danej dotacji. W zależności od programu wyróżnić można innych beneficjentów dofinansowania – mogą to być osoby fizyczne, przedsiębiorcy, podmioty publiczne. W latach 2014-2020 funkcjonują dwa rodzaje programów – Regionalne Programy Operacyjnego oraz Krajowe Programy Operacyjne. Warunki ubiegania sięRead more about Dotacje – podstawowe informacje o dofinansowaniach[…]

Programy unijne – perspektywa na lata 2014-2020

  Programy unijne na lata 2014-2020 przede wszystkim mają spowodować bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy, wzrost w sektorze zatrudnienia oraz doprowadzić do modernizacji i unowocześnienia przedsiębiorstw. Wachlarz dofinansowań jest bardzo szeroki. Wyróżnić należy programy o zasięgu regionalnym i krajowym. Programy unijnych dofinansowań o zasięgu regionalnym Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zostały uchwalone przez Urzędy Marszałkowskie w każdymRead more about Programy unijne – perspektywa na lata 2014-2020[…]