WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Oś priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy (ponad 235 mln euro z EFS).

W ramach interwencji w tym obszarze realizowane będą działania skierowane w głównej mierze do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zwłaszcza w zakresie szkoleń przekwalifikowujących, staży, pośrednictwa i doradztwo zawodowego. W ramach osi będą także realizowane działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw. Nowością w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej będzie możliwość finansowania działań z zakresu tworzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) oraz programów profilaktycznych miedzy innymi w zakresie chorób układu krążenia czy onkologicznych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...