W nowym mieście z bonem na zasiedlenie

razvan-chisu-623946-unsplash

Bon na zasiedlenie jest formą pomocy w postaci przyznania środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w związku z podjęciem zatrudnienia bądź rozpoczęciem działalności gospodarczej w innym niż dotychczasowym miejscu
zamieszkania. Fundusz kierowany jest dla osób bezrobotnych, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia.

 

Warunkiem przyznania bonu na zasiedlenie jest charakter profilu pomocy. Zostaje on
ustalony na podstawie analizy sytuacji życiowej danej jednostki ubiegającej się o wsparcie
finansowe a także oszacowania jej realnych szans na rynku pracy. Ponadto, bon na zasiedlenie
starosta może przyznać jeżeli interesant:

 

– za wykonywanie pracy będzie otrzymywał lub generował przychód w wysokości minimalnej
stawki brutto oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym

– zmieni miejsce zamieszkania z różnicą od poprzedniego co najmniej 80 kilometrów między
nimi i dojazdem przekraczającym 3 godziny dziennie

– będzie zatrudniona lub prowadziła działalność przez minimum 6 miesięcy

 

Maksymalna wartość przyznawanego bonu wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku niewywiązania się z wyżej przedstawionych obowiązków osoba, która otrzyma taki
fundusz jest zobligowana do zwrotu całkowitej kwoty w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania starosty.

 

W.K.