Unia Europejska stawia na małe firmy

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla małych firm

Patrząc na polskie warunki gospodarcze można dojść do wniosku, że zdecydowaną większość produktu krajowego brutto wypracowują małe i średnie firmy. Trend ten widoczny jest również w całej Unii Europejskiej. Firmy te działają w rozmaitych branżach oferując swoim klientom różnego rodzaju produkty oraz usługi, nierzadko także na rynkach zagranicznych. Nic zatem dziwnego, że urzędnicy Wspólnoty z coraz to większym zaciekawieniem spoglądają na przedsiębiorców z tego właśnie sektora, proponując im przygotowane specjalnie dla nich wsparcie.

Czym jest mała firma na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów?

W jaki sposób można zdefiniować małą firmę? Otóż zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami, za małą firmę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcę działającego na niedużą skalę. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, zawiera w tym przedmiocie następujące kryteria – za małego przedsiębiorcę uważa się tego, kto co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, a ponadto osiągnął łączny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, który nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na zakończenie jednego z tych dwóch lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro.

Dlaczego małe firmy chętnie korzystają z unijnego wsparcia?

Małe firmy są najczęściej zarządzane przez niewielką grupę osób. Pozwala to na bardzo szybkie podejmowanie decyzji, a co za tym idzie, na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla małych firm jest szczególnie istotne w przypadku modyfikacji profilu prowadzonej przez siebie działalności. Obecnie bardzo popularne są innowacje w biznesie, na przykład inwestowanie w najnowocześniejsze technologie takie jak chociażby druk trójwymiarowy. Specjaliści od dawna wskazują już, iż technologia ta będzie prawdziwą rewolucją przemysłową, jednakże zakup odpowiedniego sprzętu nie jest tanim przedsięwzięciem, a ponadto konieczne są jeszcze szkolenia dla pracowników. Inwestycje te mogą zostać sfinansowane przy współudziale Unii Europejskiej, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi z punktu widzenia przedsiębiorców. Dzięki nim firmy mogą wzmocnić swoją konkurencyjność, a także otworzyć się na nowe, zagraniczne rynki zbytu.

Z całą pewnością małe firmy stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki. Jej doskonałe wyniki w ostatnim czasie są więc zasługą rodzimych przedsiębiorców. Zdając sobie doskonale sprawę z tego jak ważne jest wsparcie finansowe dla firm, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje dotyczące funduszy europejskich. Oferujemy nie tylko doradztwo, ale również pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów.