“TOP100 INNOWATORZY GOSPODARKI” – STAŻE ZAGRANICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

innowacje

Z początkiem czerwca 2018 roku ruszył nabór składania wniosków dotyczących programu “Top100 Innowatorzy Gospodarki”. Jest on realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Program umożliwia sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej podjęcie staży zagranicznych w ramach wsparcia procesów skierowanych na komercjalizację wyników prac badawczo-naukowych.

Program kierowany jest do pracowników przedsiębiorców oraz osób współpracujących, którzy dzięki oferowanym stażom w jednostkach naukowych bądź u zagranicznych przedsiębiorców mają szansę zdobyć bogate doświadczenie i kompetencje w obszarze działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji wyników. Na staż deleguje przedsiębiorca w samodzielnie określone miejsce z uwzględnieniem poziomu zaawansowania stażysty. W przypadku podstawowego, staż będzie obejmował rozwój elementarnych umiejętności i kompetencji z obszaru zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji, przy czym czas trwania nauki wyniesie maksymalnie dwa miesiące. Natomiast jeśli chodzi o stopień zaawansowany, to dana jednostka będzie miała szansę rozwoju określonych umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji w okresie od dwóch do sześciu miesięcy.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu “Top100 Innowatorzy Gospodarki” zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku mogą się ubiegać podmioty posiadające osobowość prawną oraz nie będące równocześnie jednostkami naukowymi, które:

  • są przedsiębiorcami zgodnie z rozporządzeniem KE o statusie centrum badawczo-rozwojowego swojej działalności

  • współpracują w ramach umowy lub listu intencyjnego z jednostką naukową bądź zagranicznym przedsiębiorcą mającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji jej wyników.

Budżet programu “Top100 Innowatorzy Gospodarki” wynosi
15 319 000 złotych, z którego o dofinansowanie można się ubiegać do 31 października 2020 w trybie ciągłym bądź do wyczerpania środków a realizację.

W.K.