Archiwa: szara strefa - KCFE

Kalendarz

najciekawsze nabory

CZARNY SCENARIUSZ SZAREJ STREFY – działalność gospodarcza bez rejestracji

Działalność gospodarcza stanowi każdą formę podejmowanych działań w kierunku osiągnięcia korzyści finansowych. W ten obszar wpisują się wszelkie czynności związane z wytwarzaniem, budownictwem, handlem, usługami a także z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż oraz każda inna działalność zawodowa, która przynosi ciągły zysk. Co w przypadku wolnych zawodów? Rozwój nowych mediów pozwolił na pojawienieRead more about CZARNY SCENARIUSZ SZAREJ STREFY – działalność gospodarcza bez rejestracji[…]