SPRAWNI W PROWADZENIU BIZNESU – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

rawpixel-666928-unsplash

Istnieje wiele programów oferujących wsparcie finansowe potrzebne do założenia własnej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest ten, kierowany wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy. Taką pomoc umożliwia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego inicjatywą jest jednorazowe przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do kredytu bankowego bądź refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pierwszy aspekt wsparcia dotyczy ściśle założenia działalności, natomiast dwa kolejne mają na celu wspomóc prowadzenie istniejącego już biznesu.

Aby uzyskać takie dofinansowanie należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Ponadto, niepełnosprawny ubiegając się o dotację z PFRON na założenie firmy jest zobligowany do złożenia właściwego wniosku Wn-O u odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania starosty. Po złożeniu wniosku starosta, będąc osobą decyzyjną, w okresie 30 dni od dnia otrzymania należnych dokumentów ma takowy rozpatrzeć. Wynik decyzji podlega ocenie przewidywanych efektów danego przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym. Brane są również pod uwagę popyt i podaż lokalnego rynku na daną działalność oraz kalkulacje wydatków związanych z uruchomieniem działalności w ramach wnioskowanych środków. Istotne są również przy podjęciu decyzji o przyznaniu funduszy uprawnienia i kwalifikacje oraz wysokość środków własnych wnioskodawcy. Przy takiej ocenie kluczową rolę odgrywa także wysokość posiadanych środków, którymi dany projekt operuje w tym celu w danym roku.

Wysokość dofinansowania z PFRON może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po otrzymaniu dotacji, której celem było założenie firmy, osoba biorąca udział w projekcie ma obowiązek utrzymać działalność przez okres minimum 24 miesięcy. Oznacza to wówczas, że w ciągu 2 lat od początku funkcjonowania firmy nie może jej zawiesić czy zlikwidować. Złamanie warunków umowy grozi cofnięciem przyznanych środków z koniecznością ich spłaty z odsetkami.

W.K.