ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

Cel: Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego

Beneficjenci
Rolnicy oraz grupy rolników, którzy spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 792 zł/ha, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1310 zł/ha, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1325 zł/ha, Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – 559 zł/ha, Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego

Cel: Wsparcie dla utrzymania rolnictwa ekologicznego

Beneficjenci
Rolnicy, którzy dobrowolnie podejmują się przestrzegać praktyk i metod rolnictwa ekologicznego.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 966 zł/ha, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha, Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji – 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha oraz Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...