IV. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

polska-cyfrowaProgram Polska Cyfrowa to nowy program krajowy w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2007-2013. W ramach Programu wspierane będą przykładowe inwestycje:

  • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
  • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Beneficjentami Programu będą:

  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
OŚ PRIORYTETOWA I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU – 1 020 276 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD – 1 032 656 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA IV. POMOC TECHNICZNA – 67 668 000 EUR
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...