Program “Czyste Powietrze”

Walczmy o czyste powietrze!

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie m.in. na:
– wymianę lub zakup nowych pieców i kotłów grzewczych
– docieplenie budynku
– wymianę drzwi i okien
– instalację odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo?

Beneficjentami są osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Od kiedy, do kiedy, jak?

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
– Dotacji
– Pożyczki,
– Dotacji i pożyczki.

Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 7 000,00 zł, zaś maksymalna wartość, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 000,00 zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji do Programu “Czyste powietrze” oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o przesłanie zapytania na nasz adres mailowy: czystepowietrze@kcfe.pl lub kontakt pod numerem telefonu: 516-625-178 lub 81 440 00 03.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...