VII. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez zabezpieczenie przesyłu i dystrybucji energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa gazowego.

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu 83 z wykorzystaniem technologii smart;
  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart;
  • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
  • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE

Głównym beneficjentem w ramach priorytetu inwestycyjnego będą:

  • przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego;
  • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...