Pozyskiwanie funduszy (doradztwo europejskie i krajowe)

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy z programów dotacyjnych UE , programów krajowych i regionalnych, jak również z innych, fundacji i stowarzyszeń dla projektów inwestycyjnych oraz z programów badawczych, doradczych, artystycznych i szkoleniowych.

W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy:

Identyfikacja projektów do dofinansowania poprzez:

  •  Weryfikacja istniejących dokumentów strategicznych, tj. strategii, planów pod kątem szans na pozyskanie funduszy na ich realizację – pomoc w doborze odpowiednich projektów z punktu rozwoju klienta;
  •  Dobieramy źródła dofinansowania;
  • Optymalizujemy projekty w zakresie możliwości otrzymania wsparcia z funduszy, tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji.

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej

  • Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny.
  • Prowadzimy stałe konsultacje z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie finansowania do momentu uzyskania dotacji.

Wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu

  • Przygotowujemy dokumenty wymagane do zawierania umów
    o dofinansowanie z instytucjami finansującymi.
  • Doradzamy w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie.