Działalność szkoleniowa

Oferta szkoleniowa nastawiona jest na stymulowanie rozwoju zawodowego i indywidualnych potrzeb klientów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw poprzez organizację szkoleń otwartych i zamkniętych odpowiadających na indywidualne potrzeby naszych Klientów.

Ponieważ misją firmy jest dostarczanie usług najwyższej jakości, dokładamy wszelkich starań, by programy szkoleń odpowiadały potrzebom Klientów w jak największym stopniu.

Realizujemy szkolenia w obszarach

  • pozyskiwania finansowania dla sektora prywatnego
    i publicznego,
  • zarządzania projektami,
  • organizacji seminariów i warsztatów z zakresu opracowania wniosków o dofinansowanie oraz praktycznych aspektów pozyskiwania dotacji i rozlicznia projektów finansowanych ze środków UE;
  • projekty szkoleniowe ( pozyskiwanie dotacji ).

NASZA MISJA

Misją firmy jest wsparcie działań rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych, działanie na rzecz ich rozwoju gospodarczego poprzez oferowanie kompleksowych usług doradztwa europejskiego i gospodarczego, które skoncentrowane są na skutecznym pozyskiwaniu kapitału na inwestycje proinnowacyjne, proekologiczne oraz infrastrukturalne, a także świadczenie usług szkoleniowych związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. WYZNACZAMY KIERUNKI I STRATEGIE liderom małego i dużego biznesu.

NASZE DEWIZY

Profesjonalizm – Kluczem do sukcesu KCFE jest profesjonalne podejście do doradztwa. Cenimy kompetencje, wiedzę, rzeczowe i zadaniowe podejście do powierzonych projektów.
Indywidualizm – Projekty różnią się od siebie, nie są powtarzalne czy standardowe. Dlatego też wymagają indywidualnego podejścia. Klienci, mający różne potrzeby i oczekiwania, również wymagają wyjątkowego traktowania.
Jakość – W pracy z klientem istotne jest nie tylko właściwe podejście, ale również jakość oferowanej usługi/produktu. Wyznajemy zasadę, że zadanie jest wykonane dobrze albo nie jest wykonane wcale.
Zaangażowanie – W każde zadanie angażujemy się całkowicie. Dzięki temu osiągamy oczekiwany efekt w postaci satysfakcji Klienta.
Kreatywność – Różnorodność projektów wymaga kreatywnego podejścia, które pozwala właściwie zaprojektować przedsięwzięcie i przewidzieć możliwe ryzyka.
Empatia – Wyznajemy zasadę „myśl jak klient”. Poznanie sposobu myślenia Klienta jest kluczem do przedstawienia mu dopasowanej oferty i współpracy opierającej się na zaufaniu i zrozumieniu.