KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

franck-v-740555-unsplash

Trwa nabór dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach którego uwzględniono poddziałanie w postaci “Kredytu na innowacje technologiczne”. Nabór do konkursu rozpoczął się 12 kwietnia 2018 roku, jednak 3 września 2018 roku ruszy kolejny, podczas którego zainteresowani będą mogli składać wnioski. Wtedy także zostanie opublikowana dokumentacja konkursowa tego poddziałania.

DLA KOGO I W JAKIM CELU?

Wsparcie finansowe oferowane w ramach programu “Kredyt na innowacje technologiczne” jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności na rynku oraz umożliwienie firmom wdrożenia innowacji technologicznych. Przedmiotem dofinansowania jest premia technologiczna będąca spłatą części kredytu udzielonego dla przedsiębiorców małych i średnich działalności gospodarczych na rozwój technologii.

NA CO NALEŻY PRZEZNACZYĆ OTRZYMANE ŚRODKI?

Dofinansowanie przeznaczone jest na sfinalizowanie inwestycji technologicznych, w których obszar wpisuje się zakup i wdrożenie nowej technologii bądź wdrożenie własnej przy uruchomieniu dzięki niej produkcji ulepszonych towarów, procesów czy też usług. Ponadto do wydatków w ramach tego funduszu kwalifikuje się budowa lub rozbudowa hali produkcyjnej, zakup gruntu, nieruchomości, maszyn i urządzeń, a także wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji czy patentów.

ILE MOŻNA POZYSKAĆ?

Maksymalny próg dofinansowania wynosi 6 mln złotych na poziomie do 70% wypłacany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W.K.