O firmie

KCFE Sp. z o. o. jest doświadczonym podmiotem na rynku firm zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z funduszy krajowych, a także w zakresie działalności doradczej i prawniczej na rzecz ochrony praw konsumentów.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, podmiotów publicznych, jak również rolników i koncentruje się w głównej mierze na wsparciu ich działań rozwojowych i działań na rzecz ich rozwoju gospodarczego, poprzez oferowanie kompleksowych usług doradztwa europejskiego i gospodarczego skoncentrowanych na skutecznym pozyskiwaniu kapitału na inwestycje proinnowacyjne, proekologiczne i infrastrukturalne, a także świadczenie usług szkoleniowych związanych z prowadzeniem i rozwojem swoich działalności.

Krajowe Centrum Funduszy Europejskich Sp. z o. o. to firma pozyskująca dotacje unijne, która powstała po to, by wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wesprzeć klientów w ich działaniach związanych z pozyskiwaniem, realizacją, zarządzaniem, rozliczaniem i ewaluacją dotacji z dostępnych Programów Pomocowych Unii Europejskiej, jak i Programów Krajowych. Wiemy, że firmy doradcze często bagatelizują małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla KCFE każdy klient będzie dla nas tak samo ważny, bez względu na wielkość firmy, charakter prowadzonej działalności, potencjał inwestycyjny czy wielkość przedsięwzięcia. Proponujemy pracę z funduszami unijnymi w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Nasze doświadczenie gwarantuje:

 • doskonałą znajomość procesu przyznawania dotacji, w szczególności reguł i kryteriów selekcji wniosków o dofinansowanie,
 • wysoką skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji,
 • profesjonalną współpracę, dającą maksymalne efekty przy minimalnym zaangażowaniu klienta.

Pomagamy w sprecyzowaniu pomysłów, ocenie szans na otrzymanie dotacji, znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania projektu, w tworzeniu i pisaniu wniosków, opracowaniu montażu finansowego (budżetu) oraz zarządzaniu projektami, w tym również na etapie kontroli projektu. Nie warto tracić czasu na firmy pozyskujące dotacje unijne z małym doświadczeniem. Nasze sukcesy i doświadczenie są gwarancje uzyskania dla Państwa dotacji unijnej.

Nasze główne nurty działalności to:

1. DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW UE I ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Związane w sposób bezpośredni z:

 • analizą dostępnych źródeł finansowania prowadzonej działalności w zależności od specyfiki firmy i pod kątem potrzeb klienta,
 • dobór właściwych źródeł finansowania działalności poprzez określenie spełnienia warunków i ocenę szans na uzyskanie dofinansowania,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie i wszelkich dokumentów związanych z pozyskiwaniem finansowania w ramach programów dotacji z UE i środków krajowych,
 • opracowywanie studiów wykonalności i biznes planów na potrzeby instytucji finansujących.

Związane z zarządzaniem i rozliczaniem realizowanych projektów:

 • kompleksowy nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doradztwo na etapie realizacji w zakresie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 • rozliczanie uzyskanych dotacji ze środków UE -przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych oraz wszelkiej korespondencji klienta z instytucją finansującą),
 • przygotowanie klienta do ewentualnej kontroli realizacji projektu,
 • przygotowywanie raportów ewaluacyjnych z realizacji projektu w okresie jego trwałości,
 • przygotowywanie i obsługa postępowań ofertowych (redagowanie zapytań ofertowych, weryfikacja ofert, przygotowywanie zamówień i protokołów odbioru).

2. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Oferta szkoleniowa nastawiona jest na stymulowanie rozwoju zawodowego i indywidualnych potrzeb klientów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw poprzez organizację szkoleń otwartych i zamkniętych odpowiadających na indywidualne potrzeby naszych Klientów.

Ponieważ misją firmy jest dostarczanie usług najwyższej jakości, dokładamy wszelkich starań, by programy szkoleń odpowiadały potrzebom Klientów w jak największym stopniu.

Realizujemy szkolenia w obszarach:

 • pozyskiwania finansowania dla sektora prywatnego i publicznego,
 • zarządzania projektami,
 • organizacji seminariów i warsztatów z zakresu opracowania wniosków o dofinansowanie oraz praktycznych aspektów pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE,
 • projekty szkoleniowe (pozyskiwanie dotacji).

NASZA MISJA

Misją firmy jest wsparcie działań rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych, działanie na rzecz ich rozwoju gospodarczego poprzez oferowanie kompleksowych usług doradztwa europejskiego i gospodarczego, które skoncentrowane są na skutecznym pozyskiwaniu kapitału na inwestycje proinnowacyjne, proekologiczne oraz infrastrukturalne, a także świadczenie usług szkoleniowych związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. WYZNACZAMY KIERUNKI I STRATEGIE liderom małego i dużego biznesu.

NASZE DEWIZY

Profesjonalizm – Kluczem do sukcesu KCFE jest profesjonalne podejście do doradztwa. Cenimy kompetencje, wiedzę, rzeczowe i zadaniowe podejście do powierzonych projektów. Fundusze europejskie to nasza specjalność, dlatego jesteśmy profesjonalistami w sferze uzyskiwania dotacji.

Indywidualizm – Projekty różnią się od siebie, nie są powtarzalne czy standardowe. Dlatego też wymagają indywidualnego podejścia. Klienci mający różne potrzeby i oczekiwania, również wymagają wyjątkowego traktowania.

Jakość – W pracy z klientem istotne jest nie tylko właściwe podejście, ale również jakość oferowanej usługi/produktu. Wyznajemy zasadę, że zadanie jest wykonane dobrze albo nie jest wykonane wcale.

Zaangażowanie – W każde zadanie angażujemy się całkowicie. Dzięki temu osiągamy oczekiwany efekt w postaci satysfakcji Klienta.

Kreatywność – Różnorodność projektów wymaga kreatywnego podejścia, które pozwala właściwie zaprojektować przedsięwzięcie i przewidzieć możliwe ryzyka.

Empatia – Wyznajemy zasadę „myśl jak klient”. Poznanie sposobu myślenia Klienta jest kluczem do przedstawienia mu dopasowanej oferty i współpracy opierającej się na zaufaniu i zrozumieniu. Nie warto tracić czasu na firmy zajmujące się dotacjami unijnymi, które nie rozumieją Państwa potrzeb. Specjaliści KCFE znajdą rozwiązania szyte na miarę Państwa oczekiwań.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (99 głosów, średnia: 3,76 z 5)
Loading...