Kalendarz

najciekawsze nabory

NOWE DOTACJE UNIJNE

  HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW   Województwo Działanie Nabór Opolskie RPO 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych od 2016-09-05 do 2016-09-12 Podkarpackie RPO 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych – nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 od 16.08.2016 r. do 31.08.2016 r. RPO 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – wsparcie dla usług mieszkalnictwa oRead more about NOWE DOTACJE UNIJNE[…]