I. Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

infrastruktura-i-srodowiskoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną (np. produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie OZE), ochronę środowiska (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych), przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu (np. zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi), infrastrukturę transportową (np. rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T) i bezpieczeństwo energetyczne (np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej). Środki unijne z programu (budżet programu wynosi ponad 27,5 mld euro) przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą:

  • podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego);
  • podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI – 1 828 430 978 EURO OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – 3 508 174 166 EURO OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO – 9 532 376 880 EUR OŚ PRIORYTETOWA IV: INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST – 2 970 306 179 EUR OŚ PRIORYTETOWA V: ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE – 5 009 700 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA VI: ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH – 2 299 183 655 EUR OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY – 467 300 000 EUR OŚ PRIORYTETOWA IX: WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA – 468 275 027 EUR
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...