Ratunek dla projektu

Poprawianie błędnie opracowanej przez inny podmiot dokumentacji aplikacyjnej

Cel usługi:

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do poprawności przygotowanej przez siebie lub przez innego doradcę dokumentacji aplikacyjnej, służymy naszą wiedzą
i doświadczeniem w celu usunięcia błędów i nieprawidłowości we wniosku
i załącznikach.

Nasza pomoc może okazać się przydatna zarówno w sytuacji, gdy wniosek nie został jeszcze złożony do instytucji i nie był jeszcze poddany weryfikacji, jak i w przypadku, gdy ubiegaliście się Państwo o dofinansowanie, jednak nieprawidłowo sporządzona dokumentacja była przyczyną nieotrzymania wsparcia – w takiej sytuacji pomożemy Państwu w poprawieniu wniosku w celu złożenia go w kolejnej edycji konkursu.

Zdarza się niekiedy, że po dużym sukcesie, którym dla każdego podmiotu jest uzyskanie dofinansowania, na etapie przygotowywania dokumentacji do umowy o dofinansowanie, bądź na etapie negocjacji warunków umowy, dowiadują się Państwo o obostrzeniach, które są nie do zaakceptowania z biznesowego punktu widzenia. Przyczyną takiej sytuacji jest zazwyczaj błędna komunikacja doradcy z Klientem na etapie pisania wniosku o dofinansowanie.

W związku z tym jesteśmy w stanie pomóc Państwu w trudnych sytuacjach i uchronić Państwa projekt przed niekorzystnymi zmianami lub koniecznością zwracania przyznanych środków.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do podmiotów, które przygotowują się do złożenia dokumentacji aplikacyjnej i chcieliby zweryfikować lub poprawić przygotowaną dokumentację aplikacyjną, oraz do podmiotów, które w trakcie realizacji projektu – po pozytywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania – mają problem z rozliczeniem kosztów bądź realizacją celów projektu.

Kiedy nawiązać współpracę?

Niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie lub gdy poprawność jego prowadzenia przez Państwa obecnego doradcę budzi wątpliwości.

 

Wprowadzanie zmian w realizowanym projekcie

Cel usługi:

Zdarza się, że w trakcie realizacji projektu pojawiają się sytuacje niezależne od Beneficjenta, bądź zmiany jego planów, które powodują konieczność wprowadzenia korekt w projekcie. W biznesie jest to naturalne, jednak w przypadku korzystania z dofinansowania Beneficjent nie zawsze znajduje zrozumienie u Instytucji Wdrażającej czy Pośredniczącej. Zdarza się, że niechęć do zmian wynika nie tyle z obowiązujących przepisów prawa, co z braku chęci współpracy ze strony Urzędu. Znając procedury oraz potrafiąc analizować zapisy umów o dofinansowanie projektu, możemy pomóc w przeforsowaniu koniecznych, z Państwa punktu widzenia, zmian i korekt. O części odstępstw należy Urząd jedynie poinformować w odpowiedni sposób – nie musimy czekać na zgodę. Inne zmiany wymagają uzasadnienia – przy odpowiedniej argumentacji niekiedy Urząd niemal musi wyrazić aprobatę, w części tematów należy o zgodę poprosić bez gwarancji sukcesu. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że większość zmian realizowanych w dobrej wierze udaje się wprowadzić. Należy umiejętnie rozmawiać z Instytucjami, używając merytorycznych argumentów, popartych aktami prawnymi, w szczególności zapisami umowy o dofinansowanie. Nasze doświadczenie gwarantuje Państwu maksymalizację szans na sukces, nawet w trudnych kwestiach.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) muszą wprowadzić w nim zmiany i potrzebują fachowego doradztwa w tym zakresie.

Kiedy nawiązać współpracę?

Niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian. Najlepiej, jeśli wszystkie potencjalne modyfikacje konsultowane są jeszcze przed realizacją poszczególnych działań w projekcie.

 

Przejęcie błędnie prowadzonego rozliczania projektu

Cel usługi:

Rozliczanie projektu jest zadaniem wymagającym ogromnej wiedzy na temat zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Beneficjent musi przestrzegać nie tylko zapisów w umowie o dofinansowanie i planu inwestycji opisanego we wniosku o dotację, ale również szczegółowych wytycznych dotyczących m.in. wyboru dostawców czy promocji projektu. Rozliczanie projektu wymaga również dbałości o poprawność dokumentacji kierowanej do instytucji udzielającej wsparcia. Ten obszerny katalog zasad realizacji projektów i obowiązków beneficjenta powoduje, że nietrudno popełnić błąd w rozliczaniu projektu. Błędy mogą skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej dotacji lub nawet koniecznością zwracania całej kwoty z odsetkami. Tylko szybka reakcja i odpowiednia strategia przyjęta w zakresie komunikacji z instytucją wypłacającą dofinansowanie, mogą uchronić Państwa projekt przed takimi następstwami popełnionych błędów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, jakie posiadamy w rozliczaniu, możemy służyć radą i pomagać naszym Klientom
w wychodzeniu z takich „kryzysowych” sytuacji.

Do kogo kierowana jest usługa?

Do wszystkich podmiotów, które realizują projekt współfinansowany ze środków UE i zauważyły nieprawidłowości w procesie jego rozliczania.

Kiedy nawiązać współpracę?

Jeśli w rozliczaniu projektu popełnione zostały błędy lub mają Państwo wątpliwości, czy Państwa obecny doradca prawidłowo prowadzi Państwa projekt, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zweryfikują, czy w rozliczaniu nie popełniono poważnych błędów i dalej pokierują przedsięwzięciem bez narażania go na dalsze uchybienia. Czas odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, dlatego najlepiej zwrócić się do nas niezwłocznie po tym, jak uchybienia zostały zauważone przez beneficjenta, ale jeszcze przed ich weryfikacją ze strony instytucji wypłacającej środki. Ten moment daje możliwość spokojnego przeanalizowania sytuacji i tym samym największą gwarancję na znalezienie rozwiązania, które uchroni Państwa przed zwracaniem środków.

Do kogo kierowana jest usługa?

Reprezentowanie przed instytucją oceniającą to usługa towarzysząca rozliczaniu projektu, kierowana jest więc do wszystkich podmiotów realizujących projekt z udziałem środków unijnych.

Kiedy nawiązać współpracę?

Z naszymi doradcami najlepiej skontaktować się niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. Usługę polecamy szczególnie w sytuacji problemów ze znalezieniem „wspólnego języka” z instytucją udzielającą dotacji.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...