CZARNY SCENARIUSZ SZAREJ STREFY – działalność gospodarcza bez rejestracji

helloquence-51716-unsplash

Działalność gospodarcza stanowi każdą formę podejmowanych działań w kierunku osiągnięcia korzyści finansowych. W ten obszar wpisują się wszelkie czynności związane z wytwarzaniem, budownictwem, handlem, usługami a także z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż oraz każda inna działalność zawodowa, która przynosi ciągły zysk.

Co w przypadku wolnych zawodów? Rozwój nowych mediów pozwolił na pojawienie się influencerów, którzy działają na obszarze portali społecznościowych. Dzięki ogromnej popularności stają się interesujący dla reklamodawców, którzy promują odpłatnie swoje produkty czy usługi za ich pośrednictwem. W tym przypadku wymagana jest rejestracja takiej działalności, jako że generuje ona zysk. Podobnie takie wytyczne wymagane są w przypadku funkcjonowania blogów. Jeżeli jest prowadzony z zamiarem czerpania korzyści finansowych, należy dokonać jego rejestracji. W przeciwieństwie do bloga pisanego głównie dla przyjemności, gdzie autor tekstów nie jest zainteresowany współpracą z żadną zewnętrzną firmą a jego prace są publikowane w ramach hobby. Podobnie w przypadku sprzedaży na aukcjach internetowych, gdzie często oferowane produkty są używane, zatem jeżeli dochód z ich sprzedaży nie przekracza 1000 złotych, nie jest wymagana rejestracja takiej działalności, jednak jeśli wynosi powyżej tej kwoty, należy takie działania zgłosić do odpowiedniego organu.

W przypadku braku rejestracji prowadzenia działalności generującej stały zysk, można narazić się na konsekwencje. Podstawowym zarzutem w tym przypadku jest nie rozliczanie się z państwem, które jest wymagane w świetle prawa. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, ten kto prowadzi działalność o charakterze zarobkowym, bez zgłoszenia jej do ewidencji, wpisu czy rejestru, nie posiada koncesji lub zezwolenia, podlega przede wszystkim karze pozbawienia wolności lub grzywny. Za uchybienia narażające skarb państwa na straty o wartości poniżej 9200 złotych podmiot zostaje potraktowany w ramach popełnienia wykroczenia, natomiast jeżeli kwota ta jest wyższa, wówczas mówi się o przestępstwie skarbowym. Sankcja jaka może zostać nałożona na winnego może sięgać nawet kilkanaście milionów złotych, w zależności jaką sumę stracił skarb państwa. Kolejnym skutkiem prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo o charakterze karno-skarbowym jest późniejszy problem związany z rejestracją legalnej już działalności gospodarczej, nawet do pięciu lat od momentu zdarzenia. Inne konsekwencje spowodowane działaniem w tak zwanej “szarej strefie” związane są z utratą dobrego imienia firmy, ryzykiem utraty potencjalnych kontrahentów a także dyskwalifikacją możliwości ubiegania się o dotacje z różnych funduszy europejskich czy państwowych. Niemożliwe staje się również zaczerpnięcie kredytu w banku, którego celem jest rozwój firmy.

Prowadząc działalność gospodarczą warto wziąć pod uwagę powyższe konsekwencje wynikające z braku jej rejestracji. Chwilowy przypływ dodatkowej gotówki może być zachęcający, jednak rozwój technologii pozwala na coraz dokładniejsze poszukiwania i weryfikację firm i jej przedstawicieli działających w nielegalny sposób. Należy się zatem zastanowić, czy opłacalna jest niezarejestrowana działalność, jako że grozi to utratą dobrego imienia, karami finansowymi a nawet ograniczeniem wolności.

W.K.