Budowa i remont domu – możliwe dofinansowanie

jaroslaw-ceborski-250955-unsplash

Zarówno budowa jak i remont domu to kosztowny proces, który wymaga sporych nakładów finansowych. Według powszechnego przekonania, kwestia ubiegania się o dofinansowanie kojarzona jest głównie z zakładaniem, bądź wspomaganiem rozwoju małych czy dużych firm. Obecnie o dotację mogą się również starać osoby, które planują lub są w trakcie budowy czy remontu domu. Istnieją bowiem programy, które oferują możliwość otrzymania dofinansowania inwestycji tego typu. Powstaje pytanie, z jakich dotacji można skorzystać, co stanowi ich główny cel oraz jakie kryteria należy wówczas spełnić?

 

          Eko dom

 

W świetle obowiązującej Dyrektywy Unii Europejskiej, już od 2021 roku wobec tego ustalenia każdy nowo powstały budynek winien charakteryzować się niemalże znikomym zużyciem energii. W Polsce powstaje coraz więcej inicjatyw oferujących wsparcie finansowe w postaci programów dopłat do domów energooszczędnych. Jest to idealne rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć cel, jakim jest oszczędność energii. Możliwość podjęcia realizacji takowych programów jest skierowane do osób fizycznych, będących w trakcie budowy domu jednorodzinnego bądź kupujących dom lub mieszkanie od dewelopera, jednak w obu tych przypadkach budynek musi spełniać określone parametry techniczne szczegółowo opisane w warunkach programu. Ponadto, są następnie weryfikowane przez weryfikatorów NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dopłata do tego rodzaju przedsięwzięcia mieści się w granicach od 11 do maksymalnie 50 tysięcy złotych, w zależności czy to będzie dopłata do budowy domu energooszczędnego czy dodatek do zakupu mieszkania. Kluczowym kryterium wpisującym się w obszar otrzymania takiego dofinansowania jest konieczność zaciągnięcia kredytu o wyższej wartości niż kwota dotacji, z uwzględnieniem, że wartość kredytu nie musi obejmować całości przedsięwzięcia. Otrzymanie dopłaty jest zatem niemożliwe w przypadku finansowania domu ze środków własnych. Inwestycja w dom czy mieszkanie energooszczędne posiada wymierne korzyści dla potencjalnego inwestora. Posiadanie budynku tego typu pozwala ograniczyć koszty związane z eksploatacją oraz dzięki temu, wartość rynkowa konstrukcji wzrasta.

 

          Dotacja a termomodernizacja

 

Program dofinansowań związanych z termomodernizacją budynków obejmuje Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Natomiast wnioski należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego, zajmującego się docelowo obsługą tego programu. Otrzymać dotację mogą zarówno posiadacze oraz zarządcy budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych. Podstawę stanowi okazanie audytu energetycznego. Środki przyznawane przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów przeznaczone są również dla tych, którzy chcieliby zmienić, czy też zmodernizować sposób ogrzewania budynku, przykładowo – poprzez zakup pomp ciepła. Jeżeli zaś chodzi o kwestie finansowe, to podobnie jak w poprzednim aspekcie, o dopłatę można ubiegać się w przypadku wzięcia kredytu. Dopłata wówczas przejawia się w postaci premii modernizacyjnej lub remontowej, a jej wysokość to 20% dopłaty do kredytu zrealizowanego do tych celów, ale nie więcej niż 16% kosztów całościowych danego przedsięwzięcia.

 

          Pozostałe programy

 

Coraz bardziej popularny zakup kolektorów słonecznych. Jednak programów oferujących  zdobycie dodatkowych środków na finalizację tego celu jest stosunkowo niewiele, a jeżeli są, to działają na rynku regionalnym. W przypadku kolektorów słonecznych, dofinansowaniu podlega 45% wartości całej inwestycji.Istnieje również program gwarantujący pełne dofinansowanie w obszarze wyżej wymienionych inwestycji. ESCO opiera się na zasadzie finansowania poprzez trzecią stronę. Oznacza to, że środki obejmujące całość inwestycji pozyskiwane są od innych podmiotów, co eliminuje zarówno kwestie związane z koniecznością zaciągnięcia kredytu, czy posiadaniem wkładu własnego. Programom przyświeca bowiem cel, jakim jest jak największe ograniczenie kosztów mediów. Ważnym aspektem dla beneficjenta jest również umowa, która dotyczy efektów działania, dlatego wszelkie ryzyko ewentualnych niepowodzeń zostaje przyjęte przez organizację.

Obecnie, programów umożliwiających dofinansowanie do budowy czy remontu domu, kupna mieszkania energooszczędnego, elementów związanych z termomodernizacją oraz zakupu kolektorów słonecznych jest niewiele, jednak prognozuje się ich znaczny wzrost. Wiąże się to ściśle z wspomnianymi na początku wymogami unijnymi odnośnie zużycia energii i zaleceniem, czy też może bardziej rekomendacją stosowania odnawialnych źródeł energii.

 

W.K.