anielska inwestycja – aniołowie biznesu przylecieli do Polski

hunters-race-408744-unsplash

Obecnie, coraz częściej brane jest pod uwagę obranie ścieżki kariery zawodowej, jaką jest założenie własnego biznesu. Znaczący wpływ odgrywają szybki rozwój technologii oraz możliwości oferowane przez programy wspierające młodych przedsiębiorców, fundusze czy i inne formy dotowania. Coraz bardziej popularnym sposobem wsparcia finansowego rozwoju firmy jest pozyskanie prywatnego inwestora.

 

Aniołowie biznesu to inwestorzy, którzy z własnego budżetu oferują wkład w ramach zewnętrznego przedsięwzięcia. Przeważnie znajduje się we wczesnej fazie jego rozwoju. Oznacza to, że największe szanse na pozyskanie inwestora w tej postaci posiadają przedsiębiorcy, którzy weszli na rynek jako początkująca firma oraz tak zwany start-up. W zamian za wkład finansowy w ramach inwestycji w daną firmę, anioł biznesu otrzymuje obustronnie wynegocjowaną część udziałów. Jest to alternatywa, dzięki której początkujący przedsiębiorcy otrzymują fundusz niezbędny do szybkiego rozwoju firmy, jednak jest to osiągalne z pomocą innego przedsiębiorcy, który staje się wówczas współudziałowcem.

Oprócz zapewnienia spółce kapitału, tacy prywatni inwestorzy odgrywają również aktywną rolę odnoszącą się do samej struktury danego przedsięwzięcia. Przeważnie są to osoby doświadczone w prowadzeniu biznesu. Współpraca z nimi posiada także zalety w postaci udostępniania przez nich kontaktów, stwarzania nowych możliwości handlowych tudzież możliwością powiązania z inwestorami jawiącymi się pod postacią innych aniołów biznesu.Jest to zatem kolejna alternatywa działania na rynku z uwzględnieniem tej formy dofinansowania, która polega na inwestowaniu w ramach syndykatu. Oznacza to wówczas, że aniołowie biznesu nie angażują się samodzielnie, a tworzą pięcio, dziesięcio czy nawet dwudziestoosobowe grupy składające się z aniołów biznesu. Taka strategia jest coraz częściej obierana, jako że charakteryzuje się wspólnie realizowaną inwestycją, co umożliwia poszerzenie możliwości finansowania i oddziaływania na rzecz sukcesu spółki.

Aniołowie biznesu działają także w sposób mniej sformalizowany. Ich decyzje podejmowane są bowiem głównie na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy i rozeznania oraz związanej z nimi intuicji. Model współpracy polegający na kooperacji z inwestorem w postaci anioła biznesu odbywa się na przestrzeni kilku lat. Średnio taka współpraca trwa od trzech do siedmiu lat. Po upływie tego czasu inwestor sprzedaje przedsiębiorcy pozyskane wcześniej udziały i wycofuje się z firmy. Bywa jednak, że udziały odkupywane są przez pomysłodawców aniołów biznesu. Dla młodych przedsiębiorców pozyskanie swojego anioła biznesu jest idealną opcją, która pozwoli osiągnąć szybki rozwój firmy, co dodatkowo niesie za sobą wymierne korzyści.

W.K.